Cân đúng với Pioneer

Cân là nhiệm vụ được thực hiện phổ biến và quan trọng bậc nhất trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Có nhiều loại cân phân tích hay cân kỹ thuật đang được sử dụng cho mục đích này, chúng khác nhau về khả năng cân và khả năng đọc…

Ứng dụng Ohaus MB120

Nâng cao chất lượng mẫu thí nghiệm, đồ uống, thực phẩm … là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Cân phân tích độ ẩm OHAUS MB120 sẽ đáp ứng nhu cầu của này với độ tin cậy và độ chính xác cao. Các thử nghiệm mà chuyên gia Ohaus đã…

Cân phòng thí nghiệm

Trong cuộc sống hàng ngày, trong phòng thí nghiệm hay trong nghiên cứu khoa học, người ta thường dùng phép cân để đo khối lượng. Với thiết kế độc đáo, cân phòng thí nghiệm có thể sử dụng để xác định chính xác khối lượng hóa chất, đáp ứng được…