BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

Nhằm gia tăng giá trị thiết bị của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa phòng ngừa rủi ro theo lịch trình. Đặc biệt các máy móc thiết bị điện và cơ khí. Kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo tại nhà máy sản xuất và có hơn 5 năm kinh nghiệm kết hợp trong việc chuẩn đoán, khắc phục sự cố và sửa chữa cho hầu hết các thiết bị mà chúng tôi cung cấp.

Để bổ sung chuyên môn, chúng tôi duy trì một thư viện hướng dẫn vận hành và dịch vụ phong phú, tài liệu kỹ thuật và sơ đồ. Chúng tôi cũng liên lạc với các nhà sản xuất thường xuyên để được cập nhật về các vấn đề dịch vụ và hoạt động mới nhất.

 

 

HIỆU CHUẨN

Chúng tôi lập báo cáo, theo dõi lịch hiệu chuẩn đối với máy móc thiết bị bán ra bằng các nội dung dưới đây, đồng thời kết hợp với Trung tâm Đo lường, hiệu chuẩn thực hiện công tác hiệu chuẩn máy móc thiết bị khi khách hàng yêu cầu. Các hạng mục theo dõi gồm:
– Mô tả và nhận dạng máy móc, thiết bị
– Tình trạng của máy móc, thiết bị khi giao nhận
– Xác định quy trình hiệu chuẩn
– Ngày hiệu chuẩn
– Chữ ký điện tử của kỹ thuật viên (Nếu có)
– Danh sách các tiêu chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn (bao gồm cả ngày hiệu chuẩn của từng hạng mục)