Các tiêu chuẩn đánh giá cân kỹ thuật loại điện tử

Cân kỹ thuật loại điện tử rất được quan tâm khi sử dụng ngoài trời, trong điều kiện hoạt động ngoài trời thì các tổ chức quốc tế có các tiêu chuẩn nào để đánh giá chất lượng?

Tiêu chuẩn OIML (International Organisation of Legal Metrology) – Tiêu chuẩn của tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế

+ Tiêu chuẩn OIML này được áp dụng trên toàn thế giới.

+ Tiêu chuẩn OIML sẽ là đơn vị lượng đo lương tiêu chuẩn đánh giá giữa các đơn vi đo lường và tiêu chuẩn đo lường của các quốc gia khác nhau vì mỗi nước sẽ có một tiêu chuẩn đo lương khác nhau nên tiêu chuẩn OIML sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá việc cân điện tử có được lưu hành rộng rãi trên thế giới hay không.

+ Tại Việt nam các cân kỹ thuật loại điện tử được kiểm định theo tiêu chuẩn TCVN 13-2009 tương đương với OIML R60.

Tiêu chuẩn IP (International Protection) – Tiêu chuẩn chống bụi và chống thấm nước của cân kỹ thuật loại điện tử

Tiêu chuẩn IP gồm 2 đối số: X1,X2 (IPX1X2) gồm: IP44, IP55, IP67, IP68 và một số thiết bị đạt IP69K (Cấp bảo vệ cao nhất hiện nay):

+ X1: 4,5,6 là các cấp độ chống bụi

+ X2: 5,7,8,9 là các cấp độ chống nước

+ Số càng cao thì cấp độ bảo vệ càng lớn

+ IP67: là cân kỹ thuật loại điện tử hoàn toàn chống bụi và có thể ngâm nước trong trong 1 thời gian ngắn với áp suất nhất định

+ IP69K: là cân kỹ thuật hoàn toàn chống bụi và hoạt động trong nước và chịu được áp xuất cao như vòi phun máy rửa xe, vòi cứu hỏa.

Chú ý: Tiêu chuẩn OIML là tiêu chuẩn mà bắt buộc cân điện tử phải được kiểm định tại nước sở tại. Tiêu chuẩn IP là tiêu chuẩn được chứng nhận bởi nhà sản xuất.